udbytte

Scandinavian Brake Systems' udbyttebetalinger er suspenderet som følge af, at der er indgået en finansieringsaftale med koncernens pengenstitutter. Det er i den forbindelse aftalt, at der ikke udloddes udbytte i denne aftales løbetid frem til 1. april 2020. Aktionærernes værdiskabelse i perioden vil dermed ske via evt. stigninger i aktiekursen. Ved udløbet af perioden vil bestyrelsen fremlægge en ny udbyttepolitik.