job

At arbejde hos SBS
Det er SBS' vision, at koncernens medarbejdere får en påviselig høj grad af tilfredshed med virksomhedens image og kultur samt egen jobsituation. Vi beskæftiger medarbejdere inden for mange funktionsområder, primært:

 • Internationalt salg og markedsføring
 • Produktudvikling
 • Indkøb, logistik og lager
 • Produktion og kvalitetsstyring
 • Produktionsteknik og vedligehold
 • Økonomi og bogholderi


Hos SBS vil du uanset arbejdsområde kunne forvente en hektisk hverdag i et uformelt og åbent arbejdsmiljø, hvor kommandolinjerne er korte, og hvor der ikke er langt fra beslutning til handling. Vi prioriterer tværorganisatorisk samarbejde meget højt - både når det gælder løsning af opgaver, optimering af arbejdsgange og forbedringer af hverdagen på arbejdspladsen.

Kvalifikationer
SBS ansætter de bedst kvalificerede medarbejdere til de opgaver og udfordringer, som virksomheden står over for. Vi opererer globalt, så det er vigtigt at vore medarbejdere tænker og handler internationalt med forståelse og respekt for andre kulturer i en tid med konstant forandring. Fokusområderne for en SBS medarbejder er Lean, IT og samarbejde. Alle medarbejdere indgår i tætte tværorganisatoriske sammenhænge. SBS ansætter medarbejdere, der ud over de faglige kvalifikationer udviser:

 • Målrettethed
 • Flid
 • Engagement
 • Samarbejdsevner
 • "Team Spirit"


Hos SBS har efter- og videreuddannelse høj prioritet. I en foranderlig verden, hvor der konstant er behov for kvalifikationsudvikling, fokuserer vi på, at vore medarbejdere er rustet til de opgaver, der skal løses. Vi har årlige medarbejderudviklingssamtaler mellem leder og medarbejder som grundlag for individuelle uddannelsesplaner.

Socialt ansvar
SBS har i flere år deltaget i projekter, der har haft til formål at give en ny chance til mennesker, der under normale vilkår har haft svært ved at finde indpas på arbejdsmarkedet. Det har resulteret i et antal fleks- og indslusningsjobs, som i mange tilfælde har ført til en efterfølgende varig ansættelse på normale betingelser.
Vi samarbejder med kommuner, jobcentre,  fagforeninger og andre organisationer bl.a. inden for fleksjob og integration.