ForretningsgrundlagMissionVisionVærdier

Alle aktiviteter i SBS-koncernen foregår på et fælles værdigrundlag, der sætter rammer og retningslinjer for ledelse og medarbejdere i alle koncernens afdelinger.