værdier_2

SBS er:

Kundeorienteret
Ledelse og medarbejdere arbejder i alle faser med kunden og kundens indtjening i centrum. Kundens forretningsmæssige succes med vore produkter og løsninger er også vores succes.

Resultatorienteret
SBS fokuserer gennem kontinuerlig forretningsudvikling og løbende effektiviseringer på at skabe den bedst mulige bundlinje ud fra de præmisser, der er gældende i vores brancher.

Troværdig og redelig
Ledelse og medarbejdere agerer troværdigt og redeligt over for virksomhedens interessenter - det være sig kunder, aktionærer, leverandører eller det omgivende samfund i almindelighed. Vi siger, hvad vi gør, og gør, hvad vi siger.

Etisk ansvarlig
SBS opererer globalt og med samarbejdspartnere fra hele verden. Vi respekterer basale etiske spilleregler for redelig virksomhedsdrift, uanset hvor i verden, vi opererer.